• 111

Trong những năm gần đây, tăng trưởng trong ngành công nghiệp quần áo nội địa của Trung Quốc đã chậm lại và các thương hiệu truyền thống đã già đi ………

Trong những năm gần đây, tăng trưởng trong ngành sản xuất quần áo nội địa của Trung Quốc đã chậm lại và các thương hiệu truyền thống đã già đi, trong khi các thương hiệu mới nổi hầu hết đang trong giai đoạn đầu phát triển. Đồng thời, nhiều thương hiệu quốc tế có nhiều kinh nghiệm hơn trong nghiên cứu và phát triển, thiết kế, kênh bán hàng và vận hành thương hiệu đang tăng tốc mở rộng sang thị trường Trung Quốc. Ngoài các thành phố cấp một, họ cũng đang chìm dần vào các thành phố cấp hai và ba, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu quần áo trong nước và buộc các doanh nghiệp may mặc phải thay đổi để ứng phó với tình hình.

chúng tôi tổng hợp bốn điểm ngành đáng chú ý, tương ứng là:

Thứ nhất, Sự thâm nhập của quần áo đặt làm riêng tại thị trường Trung Quốc tương đối thấp

Phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc ở Trung Quốc chủ yếu được chia thành sản xuất và kinh doanh hàng may mặc và sản xuất hàng may mặc theo yêu cầu. Hầu hết các nhà sản xuất may mặc chủ yếu sản xuất hàng may mặc theo mẫu tiêu chuẩn với số lượng lớn. Mặt khác, quần áo tùy chỉnh cần được điều chỉnh tùy theo tình hình cá nhân của người tiêu dùng cụ thể. Nó được sản xuất riêng lẻ và dựa trên doanh số bán hàng. Không có rủi ro về hàng tồn kho, nhưng quy mô hoạt động nhỏ.

Thứ hai, Có ba loại hình doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc trong nước

Hiện tại, các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc trong nước chủ yếu được chia thành hai loại: thứ nhất là các studio thời trang cao cấp hoặc các thương hiệu thiết kế, Loại hình may mặc theo yêu cầu này có chu kỳ sản xuất dài, đơn giá cao, nhóm khách hàng mục tiêu tương đối cao và Phạm vi nhóm nhỏ. Theo sau một số thương hiệu quần áo để phát triển dòng quần áo đặt làm, chủ yếu dành cho nhóm khách hàng với số lượng nhỏ, độ phức tạp tương đối thấp của các dịch vụ đặt hàng, chẳng hạn như đồng phục học sinh.

Thứ ba, Tình trạng phát triển của lĩnh vực may mặc hàng loạt ở Trung Quốc

chịu ảnh hưởng của mức độ tiêu dùng và thời gian phát triển ngắn, mặc dù sự chấp nhận khái niệm may đo quần áo đang dần được cải thiện, nhưng vẫn chưa có thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực may đo quần áo hàng loạt và thị trường trong nước vẫn chưa trưởng thành.

Về đối tượng tham gia trong ngành, một số nhà sản xuất hàng may mặc đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tùy chỉnh hàng loạt quần áo cá nhân hóa. Ngành bắt đầu thực hiện kinh doanh tùy chỉnh hàng loạt quần áo và các công ty niêm yết đã đạt được một số thành tựu nhất định (hoặc đã được niêm yết) chủ yếu

Thứ tư, Sự mâu thuẫn giữa sản xuất dựa trên dữ liệu và thông minh để đối phó với cá nhân hóa và quy mô.

news01


Thời gian đăng: Tháng 10-09-2020