• 111

Tham quan nhà máy

Tòa nhà văn phòng

Kho vải

Máy in thăng hoa

In thăng hoa

In màn hình

DTG Printing

Xưởng may

Kiểm tra chất lượng

Kho

Kho

Phòng trưng bày